Dashboard
This is a platform for LGUs to report COVID-19-related data per barangay. Data collected can help LGUs monitor and gain insights on the spread of COVID-19. With barangay-level real-time data, we can #EndCovidAsOne.

As of Jul 08, 2020

UP ENDCOV Quick Count Data
State of Transmission in NCR Territories

Sufficient Evidence for Increasing Transmission:

Caloocan City
City of Las Pinas
City of Malabon
City of Manila
City of Muntinlupa
City of Navotas
City of Paranaque
City of Pasig
City of San Juan
City of Valenzuela
Quezon City
Taguig City

Inconclusive Evidence But RT < 1:

City of Mandaluyong
City of Marikina

Inconclusive Evidence But RT > 1:

City of Makati
Pasay City
Pateros

Declining Transmission:

None


Download
Special Reports

Spolight On: Taguig City, Metropolitan Manila

RT: 2.2483
From: 2.3342
CFR: 1.68%
From: 1.8%
Recovery Rate: 13.1%
From: 13.81%

Batay po sa mga datos na nilalabas ng lungsod ng Taguig, ang lungsod po ay may pagbilis ng paglaganap ng COVID-19 mula sa aming pag-aaral sa UP COVID-19 Pandemic Response Team para sa araw ng Hulyo 8, 2020.

Ang Rt o time-varying reproduction number ng COVID-19 sa Taguig ay umabot na sa 2.2483; ibig-sabihin batay sa mga nagdaang bilang ng may COVID-19 sa bayan, ang isang may sakit ay nakahahawa sa 2.2483 pang ibang tao. Bumaba po ito kumpara sa kahapong bilang na 2.3342. May 95% na kasiguruhan na ang maaaring mahawa ng isang maysakit ng COVID-19 ay nasa pagitan ng 2.0587 hanggang 2.4460 na tao. Sapat pong ebidensiya na bumibilis ang paglaganap ng COVID-19 sa lungsod.

Ang case fatality rate o bahagdan ng namamatay sa COVID-19 ay nasa 1.68%, bumaba mula sa 1.80% na bilang kinahapunan. Ang direksiyon ng bahagdan ay pababa, na magandang balita dahil mas kumakaunti ang mga namamatay sa COVID-19 sa lungsod.

Ang recovery rate o bahagdan ng gumagaling sa COVID-19 ay nasa 13.10%, bumaba mula sa kahapong bilang na 13.81%. Kung titingnan naman ang nagdaang bilang ng bahagdan, pababa po ang direskyon na ibig-sabihin ay tipikal na pakaunti ng pakaunti ang dalas ng paggaling ng mga nagkakasakit sa COVID-19. Ito ay nakababahala at dapat pagtuunan ng pansin ng mga pinuno ng lungsod ang pagbaba ng paglaganap ng COVID-19 sa kalungsuran.


Download